Που είναι το δέμα μου

Asked by Katerinaprodan | 4/28/2019 1:01:16 AM

Έχω μια παραγγελία από 13.4.2019 δεν την έχω λάβει ακόμη.που βρίσκεται??

Track Your Package

3 Answer(s)

Daisy 4/28/2019 1:40:43 AM

Ποιος είναι ο αριθμός παρακολούθησης του πακέτου σας; Η διεθνής συσκευασία συνήθως διαρκεί περίπου 20-40 ημέρες για να φτάσει αεροπορικώς.

Katerinaprodan 4/28/2019 4:36:11 AM

LL171123080CN είναι το πακέτο μου

Daisy 4/28/2019 7:51:17 PM

Άφησε την Κίνα στις 18 Απριλίου και εξακολουθεί να μεταβαίνει στην Ελλάδα τώρα.

Related Questions

Answer This Question

The User Name field is required. The 'User Name' field must be a string with a maximum length of 30.
The Email field is required. The Email field is not correct in format!